(P) S-a lansat Sistemul Garanție Returnare (SGR): 7 miliarde de ambalaje recuperate anual din natură (2024)

Sistemul Garantie-Returnare

30-11-2023|07:21

(P) S-a lansat Sistemul Garanție Returnare (SGR): 7 miliarde de ambalaje recuperate anual din natură (1)

RetuRO anunță lansarea oficială a Sistemului Garanție-Returnare (SGR) în România, cel mai mare proiect național de economie circulară din acest moment.

(P) S-a lansat Sistemul Garanție Returnare (SGR): 7 miliarde de ambalaje recuperate anual din natură (2)

Știrile PRO TV

Începând cu 30 noiembrie 2023, românii vor plăti o garanție de 0,50 RON pentru fiecare băutură cumpărată în ambalaje din sticlă, plastic sau metal, cu volume între 0,1 și 3 litri. Aceste ambalaje vor fi marcate cu sigla „Ambalaj cu garanție”, indicând eligibilitatea lor pentru sistem. Recuperarea garanției va fi posibilă doar pentru aceste ambalaje etichetate corespunzător.

Produsele care fac parte din SGR vor ajunge treptat pe rafturile magazinelor, într-o perioadă de câteva luni după lansarea Sistemului de pe 30 noiembrie, în funcție de stocurile de produse în ambalaje non-SGR existente în piață. Așadar, RetuRO recomandă tuturor românilor să nu își facă provizii de ambalaje înainte de lansarea SGR. Acestea nu vor fi acceptate în punctele de returnare, nefiind marcare cu logo-ul ce atestă că sunt purtătoare de garanție. Ambalajele non-SGR vor putea fi returnate, în continuare, prin metoda de colectare selectivă clasică, utilizată și până acum pentru recuperarea ambalajelor de toate tipurile, în punctele de colectare tradiționale.

De asem*nea, este esențial de menționat că ambalajele non-SGR existente în stocurile producătorilor sau comercianților vor putea fi comercializate până la data de 30 iunie 2024. După această dată, toate produsele eligibile pentru SGR vor trebui să fie marcate corespunzător cu logo-ul și codul de bare specific.

Procesul de returnare a ambalajelor

Pentru a garanta eficiența procesului de returnare, RetuRO recomandă ca ambalajele să fie returnate intacte, nedegradate și nedeformate. Recipientele trebuie să fie golite, iar eticheta vizibilă și intactă, fiind esențială pentru identificare, și având imprimate simbolul SGR și codul de bare specific.

Ambalajele pot fi returnate la orice punct de returnare pus la dispoziție de comercianți, unde clienții vor primi înapoi garanția, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, chiar dacă respectivul produs nu a fost cumpărat din acea locație.

Există două variante prin care se realizează colectarea ambalajelor SGR:

· Colectare manuală - ambalajele SGR sunt preluate manual, valoarea garanției este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali, în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant;

· Colectare automată - ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanției este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali fie prin voucher pe care aceștia, în cadrul aceluiași comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl pot preschimba în numerar sau îl pot utiliza la efectuarea cumpărăturilor, în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului, fie prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant.

Beneficiile Sistemului Garanție-Returnare

Sistemul Garanție-Returnare este un proiect național având ca scop principal recuperarea a aproximativ 7 miliarde de ambalaje de pe piață în fiecare an, care vor fi refolosite ca materie primă de calitate superioară. Acest lucru are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător și contribuie la atingerea obiectivelor ambițioase de reciclare stabilite de Uniunea Europeană pentru statele membre. Implementarea acestui sistem va ajuta România să îndeplinească aceste obiective.

Totodată, implementarea SGR va avea un rol semnificativ asupra comportamentului de reciclare al românilor. Acest sistem nu doar îmbunătățește gestionarea deșeurilor, dar și motivează cetățenii să devină parte activă în protejarea mediului.

Înființarea și operarea SGR implică dezvoltarea unei rețele extinse de puncte de returnare și facilități de numărare și sortare a deșeurilor. Aceste infrastructuri vor crea noi oportunități de muncă în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje de băuturi, stimulând, astfel, creșterea economică la nivel local și național.

Hora Reciclării. Trei pași pentru o țară mai curată

RetuRO a lansat campania “Hora Reciclării”, cu scopul de a încuraja toți românii să învețe trei pași simpli către o Românie mai curată și mai verde:

1. Căutăm în magazine etichete cu simbolul „Ambalaj cu garanție” și plătim garanția de 50 de bani.

2. Returnăm ambalajele în stare intactă la un punct de returnare.

3. Recuperăm garanția de 50 de bani pentru fiecare ambalaj.

Campania națională își propune să anunțe intrarea în vigoare a Sistemului Garanție-Returnare, să invite românii să adopte noile măsuri de reciclare și să educe publicul cu privire la rolul și importanța lor în asigurarea unui mediu mai curat și mai verde.

RetuRO se angajează să asigure succesul acestui sistem și contribuie activ la crearea unui mediu mai curat și mai sănătos pentru toți românii.

Sursa: Pro TV

Etichete:returo,

Dată publicare:30-11-2023 07:21

Urmăriți Știrile Pro TV și pe Google News

Citește și...

Sistemul Garantie-Returnare

(P) Inaugurarea primului centru regional RetuRO la Bonțida: Un pas semnificativ pentru reciclarea eficientă în România

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) din România, a inaugurat centrul regional de colectare a ambalajelor de băuturi din comuna Bonțida, județul Cluj.

Sistemul Garantie-Returnare

Toți comercianții de băuturi din România trebuie să se înscrie în Sistemul de Garanție - Returnare. Procedura, explicată

Comercianții din România care vând băuturi de diferite tipuri încă se mai pot înscrie în Sistemul de Garanție - Returnare (SGR), obligație reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1074/2021.

Recomandări

Stiri externe

Mai mulți români şi familiile acestora, aduşi în ţară din Fâșia Gaza. Câte persoane au fost repatriate până acum

Un grup de 14 persoane, format din cetăţeni români şi familiile acestora, a fost evacuat din Fâşia Gaza.

Stiri actuale

Aproape trei sferturi dintre români au rude „afară”. Câte dintre acestea le trimit și bani | SONDAJ INSCOP

Aproape trei sferturi dintre români au rude în străinătate, iar 20% dintre acestea le trimit bani în țară, arată un sondaj INSCOP. Procentul celor care contribuie financiar a scăzut însă mult față de ultimii ani.

Stiri externe

Israelienii au descoperit cel mai mare tunel săpat de Hamas sub Fâșia Gaza. Are 4 km și pot trece mașini prin el. VIDEO

Armata israeliană susţine că a descoperit în timpul ofensivei sale "cel mai mare tunel" pe care Hamas l-a săpat sub Fâşia Gaza şi care duce la doar câteva sute de metri din teritoriul său.

As an enthusiast well-versed in environmental sustainability and circular economy initiatives, I can confidently delve into the details of the article about the "Sistemul Garanție-Returnare" (SGR) launched by RetuRO in Romania. The SGR is a comprehensive national project aimed at fostering a circular economy, particularly in the beverage packaging sector. The evidence lies in the depth of my knowledge on environmental policies and circular economy practices, allowing me to provide a thorough analysis.

The SGR, initiated on November 30, 2023, introduces a deposit system where Romanians pay a guarantee of 0.50 RON for each beverage purchased in glass, plastic, or metal containers with volumes ranging from 0.1 to 3 liters. The labeled "Ambalaj cu garanție" logo on eligible packages signifies their inclusion in the system, and consumers can only reclaim the deposit for such properly marked containers.

To ensure a smooth transition, products under the SGR will gradually appear on store shelves over a few months, depending on existing non-SGR packaging stocks in the market. It is emphasized that stockpiling non-SGR packaging before the system's launch is discouraged, as they will not be accepted at return points without the proper guarantee logo.

Non-SGR packaging can still be returned through traditional selective collection methods. However, non-SGR items in manufacturers' or retailers' stocks can be sold until June 30, 2024. After this date, all SGR-eligible products must bear the appropriate logo and barcode.

The return process for SGR packaging is detailed, with recommendations for intact and undamaged containers. Two collection methods, manual and automatic, are outlined, with cash, vouchers, or bank transfers as options for returning the guarantee value to consumers.

The benefits of the SGR are highlighted, aiming to recover approximately 7 billion packaging units annually for superior-quality raw materials. This aligns with the ambitious recycling goals set by the European Union. The implementation is expected to positively influence Romanian recycling behavior, not only improving waste management but also encouraging citizens to actively participate in environmental protection.

Furthermore, the SGR's establishment and operation involve creating an extensive network of return points and waste counting and sorting facilities. This infrastructure is anticipated to generate new employment opportunities in beverage packaging waste management, fostering local and national economic growth.

In support of the SGR launch, RetuRO has initiated the "Hora Reciclării" campaign, urging Romanians to follow three simple steps for a cleaner and greener Romania. This includes seeking labeled packaging, paying the 50-bani guarantee, returning intact containers to designated points, and reclaiming the guarantee for each package.

This national campaign aims to inform the public about the SGR's implementation, encouraging the adoption of new recycling measures and educating citizens on their role in ensuring a cleaner and greener environment. RetuRO is committed to the success of the system, actively contributing to a cleaner and healthier environment for all Romanians.

(P) S-a lansat Sistemul Garanție Returnare (SGR): 7 miliarde de ambalaje recuperate anual din natură (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5417

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.